Τι να περιμένουμε από την Gear Escape Rooms

Τι να περιμένουμε από την Gear Escape Rooms2 Δωμάτια και 2 Event!